Više o referenci
Seda

SEDA

veb sajt / dizajn / programiranje

Najveći izazov kod SEDA je bio odraditi veb stranicu moderno i atraktivno, a sa tako malo sadržaja. Akcenat je bačen na "Look-and-feel" dizajn kroz zanimljivu pozadinu, odgovarajuće emotivne slike i naglašene detalje. Ikonice su posebno odrađene i dizajnirane, a posebna pažnja je posvećena responzivu stranice.